T2

Klop nad vasjo z razgledom na središče vasi

Ob pokopališču se podamo mimo Stajanovega vikenda do klopce ob robu gozda. Uživamo lahko ob edinstvenem in izjemnem pogledu na središče vasi. Pogled se ustavi na cerkvi sv. Katarine, na župnišču, ki se skriva v zavetju župnijske lipe, novi šoli, zgrajeni v letih 1999-2000, vaški okrepčevalnici, pokopališču, tajhtu, nekaj individualnih hišah ter na Štrablekovi kmetiji z gospodarskim poslopjem, nad katerim se bohoti Lipnikov vrh s televizijskim stolpom. Božanski pogled se zaokroži na Čumanovem, Odomovem, Sp. Ležančevem in Zg. Ležančevem posestvu ter mejnem prehodu z Avstrijo, blizu katerega je v brezju skrita nekdanja vojaška karavla. Škoda bi bilo, če tega prizora ne bi zaobjeli s svojimi očmi. Nič čudnega torej, da je klopca skoraj vedno zasedena.