T3

Farovški in Pirpamov ribnik ob izviru Potočnikovega potoka

Ko se naužijemo pogledov, stopimo po stezi nazaj mimo vikenda, prečkamo cesto ter se spustimo po urejeni stezi ob župnijskem pašniku. Že smo pri dveh ribnikih (Farovški in Pirpamov). Ta ribnik je uredilo Športno društvo Kapla in pri njem je možno imeti piknik ali pa loviti ribe.

Nekoliko nad njima izvira Potočnikov potok, imenovan tudi Pupaherjev potok. Posebna značilnost središča vasi Kaple so kar trije izviri potokov, ki se izlivajo v reko Dravo. Pod osnovno šolo je izvir potoka Črmenice, pod pokopališčem izvira Ožbatski potok, v gozdu nad župnijskim travnikom in Pirpamovo domačijo pa privre na dan voda, ki odteka v Potočnikov graben.